Disclaimer

Het gebruik van informatie van deze website, geschiedt geheel voor uw eigen risico.

De maker en eigenaar van deze site, accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor verliezen die u heeft geleden ten gevolge van het maken van een beslissing met betrekking tot het gebruik van tekst(en) en/of afbeeldingen op deze site.

Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook voor het kijken naar en gebruiken van onze site.

Wij doen onze uiterste best om de informatie zo accuraat mogelijk op de website te laten verschijnen. Er kunnen echter altijd fouten in blijven zitten. Houdt daar rekening mee. Houdt er ook rekening mee dat niet alle items up to date zouden kunnen zijn, of dat de site tijdelijk of definitief off-line kan zijn. Wij geven dus geen enkele garantie voor continuïteit.

De website bevat links naar andere World Wide Web-sites, direct dan wel via frames. Waar mogelijk zullen wij dergelijke links als zodanig herkenbaar maken. Dergelijke sites worden door derden verzorgd en wij zijn derhalve niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan.

Wij danken u voor uw bezoek aan onze website.

 

Colofon
Deze website is het officiële orgaan van Kaatje Jans op internet. De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld of aangepast.

 

Eindredactie website
U kunt op de inhoud van de site of wensen kenbaar maken ten aanzien van de inhoud.


VB Vers
Gouden Rijder 2
4879 AW Etten-Leur
T (076) 503 48 52.
Internet: www.vbvers.nl

 


Bekijk de unieke franchiseoptiesVuursteen website CMS Breda © 2020 - Kaatje Jans - Disclaimer